Lösöreauktion vid Lekarve i Sanda.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas onsdagen den 17 febr. 1932 kl. 11 f. m. låter änkefru Rebecka Olsson försälja en del yttre lösegendom, såsom: en lastdragare, en släde, en sättare, en vändplag, en spetsplog, två st. harvar, en hackelsemaskin, en vält, ett hästtäcke, en fäll, diverse handredskap, en del snickareverktyg, en hyvelbänk, två st. slipstenar, 8 st. strömmingsgarn, 5 st. nät samt laxredskap, en fiskbod till avflyttning, ett fickur, en kikare samt den avlidnas gångkläder m. m., m.
Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1 okt. 1932, andra betala kontant eller vid anfordran.
Sanda den 5 februari 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *