En intressant uppfinning

på radioteknikens område ha två Visbybor i dagarna gjort.
De båda uppfinnarna, hrr Jean Hansson och Ragnar Nordström, ha demonstreiat sin uppfinning för Gotlands Allehanda, och så vitt man kan se, står man här inför något helt nytt. Uppfinningen gäller stationsincttällningen och därmed sammanhängande anordningar och berör sålunda icke själva förstärkningsaggregatet. Anordningen består av en spole, sam utan extra avstämningsinstrument, utan kondensatorer, selektorer etc., ger exakt inställning på viss station i ett bestämt läge. Åter, kopplingsanordningen fungerar autor, atiskt i relation till spolens inställning, och med en enda ratt inställes sålunda stationen i sitt läge till lagom styrka. Antennkapaciteten inverkar icke på statiansinställnin gen, då den en gång för alla justeras. Spolen kan inmonteras på vilken radio som helst, och selektiviteten är i det närmaste absolut. För den stora allmänheten, som har svårt att manövrera alla rattar för olika våglängder, tennkoppling, återkoppling etc., innebär uppfinningen en given fördel. Flera radiobolag ha visat sig intresserade för uppfinningen, som man till radioamatörernas fromma får hoppas håller vad den lovar och snart må komma i marknaden, då den bl. a. kanske kan definitivt göra slut på kanariefågelskvittret.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *