Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 25 jan.
Hogräns friförsamling av Gotländska Missionsförbundet höll härförleden sitt årssammanträde i missionshuset härstädes. Församlingens medlemssiffror är f. n. 80, ungdomsföreningens 31, juniorföreningens 20 och söndagsskolans elever 60, vilka senare undervisas av 8 lärare och lärarinnor. Den ekonomiska verksamnetsrapporten visade, att kassan rört sig med en summa av mer än 2,500 kronor, varav hade utgått 370 kronor för yttre missionen och 85 kronor för länsmissionen. För den gemensamma distriktskassan hade goda bidrag lämnats.
Till ledamöter i församlingsstyrelsen för tiden 1932-1933 invaldes lantbrukarne Niklas Engström, Källgårds, Atlingbo, Elof Pettersson, Rodarve. Revisorer blevo lantbrukarna W. Pettersson, Alvade och J. Larsson, Alands. Past. C. Nyström omvaldes till församlingsföreståndare och lantbr. Rudolf Palmqvist till söndagsskolförestandare. Under början av månaden har en serie religiösa möten hållits inom församlingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *