Tjenetledighet och förordnande.

Uppå derom gjord ansökning har konungens befallningshafvande härstädes beviljat kronofogden H. N. Volff, för helsans vårdande, tjenstledighet från den 25 uti innevarande månad till och med den 26 instundande juli, samt förordnat stadskassören J. G. Frendin att under nämnde tid kronotogdetjensten i Gotlands södra fögderi bestrida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *