Stå kostnaderna för anläggande

af smalspåriga jernvägar på Gotland i sådant förhållande till fördelarna deraf, att Gotland bör tillgodogöra sig dessa kommunikationsmedel? Denna för ön så vigtiga fråga kommer att af hushållningssällskapets ledamöter den 2 juli kl. 1 e. m. ä hypoteksföreningens lokal vid Donners plats diskuteras. Frågans stora betydelse för öns och Visby framtida utveckling, önskvärdheten för att icke säga nödvändigheten att någonting snart åtgöres ligga tydliga och klart för hushållningssällskapets ledamöter, derom äro vi förvissade, hvadan vi hoppas på en lag och sakrik diskussion, agnad att skingra fördomarna och ingifva allmänheten det förtroende till företaget, som detsamma i så rikt mått förtjenar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *