Uppbörden inom härvarande tullkammare

distrikt har för fjolåret uppgått till följande belopp:
böter kr. 49:82
tull kr. 46,103:06
nederlagsafgift kr. 117:46
transitoafgift kr. 1:04
lastpeningar kr. 4,204:51
fyr- och båkmedel kr. 12,786:86
Summa kr. 63,262:75

Motsvarande totaluppbörd för år 1898 uppgick till kr. 68,211:03, hvaruti fyr- och båkmedlen ingingo med en summa af kr. 10,096:68.
För sistl. Dec. månad utgjorde uppbörden:
böter kr. 17:83
tull kr. 5,140:57
nederlagsafgift kr. 10:40
lastpenningar kr. 47:74
eller tillhopa kr. 5,216:54 emot kr. 5,208:27 för Dec. 1898

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *