Beriktigande.

I ett föregående n:r omnämde vi att en gåfva, (2300 kr.) åstadkommen genom subskription inom distriktet, öfverlemnats åt doktor G. P. Brydolf i Hemse. Enligt senare upp lysningar lär imellertid beloppet blifvit sammanskjutet och tillstäldt ”den utmärkte läkaren och vännen” af blott några få patienter ock vänner hörande till hans närmaste umgängeskrets.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *