Uppmuntran.

Arrendatorn af Wisborgs kungsladugård hr N. Petterson hade i söndags inbjudit flera familjer från staden och landet samt gårdens hela arbetspetsonal till en fest med anledning af att till hans rättare, Ansin, denna dag öfverlemnades den honom, för 30 års trogen tjenst, af sällskapet ”pro Patria” tilldelade silfvermedaljen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juni 1874
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *