Från infanteriet.

Till distinktionskorpraler i regementet ha förordnats: vid Visby komp. n:r 1 Sandström och 2 Bodin; vid Roma komp. n:r 9 Bayard; vid Tingstäde komp. i underofficersklassen n:r 11 Carlberg; vid Lärbro komp. n:r 6 Nyberg och vid Hafdhems komp. mr 1 Nilsson och fast anst. korpralen n:r 2 Nyström.
Till vice korpraler ha förerdnats volentärerna i underofficersklassen vid Klinte komp. n:r 22 Pettersson, vid Hemse komp. n:e 20 Berg och vid Hafdhems komp. n:r 16 Appelkvist och 19 Åström samt fast aust. vol. vid Visby komp. n:r 15 Pettersson och 21 Hallgren; vid Roma komp. n:r 10 Åkerman och 22 Henriksson; vid Lärbro n:r 3 Höglund och 17 Olofsson; vill Klinte n:r 18 Siltberg, 20 Andersson och 21 Johansson; vid Garda nr 18 Jacobsson och 21. Olofsson; vid Hemse n:r 5 Pettersson, 9 Pettersson och 17 Kahlbom.
Till fast anstäld volontär med n:r 8 vid Lärbro komp. har antagits ynglingen Olot Petter Emil Norrby från Gothem.
Entledigad från innehafvande stamanställning ha på gjorda ansökningar blifvit korpralerna n:r 8 Thomsson vid Visby; n:r 11 Rosberg vid Roma; n:r 5 Boberg vid Tingstäde, och n:r 8 Olsson vid Klinte komp., samt vice korpralerna n:r 14 Vittberg vid Klinte; 11 Holm vid. Garde; 7 Weström och 15 Nyholm vid Hemse och n:r 9 Dahlin vid Hafdhems kompani.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *