Från landsbygden. Barlingbo.

Barlingbo, 2 Jan.
Midnattsgndstjänst var anordnad i Barlingbo kyrka for att hälsa det nya århundradets inträde.
En kvart före kl. 11 fyldes templet af omkring 200 församlingsbor, och v. pastor Knut Sundahl höll en anslående predikan med anslutning till Davids 90 psalm. Predikan räckte till kl. 12. Nu började klockringningen, hvarunder församlingen i stilla andakt tillbringade en kvarts timme. Därefter följde körsång och altartjänst med mässning, och till sist efter den högtidliga aktens slut önskade pastor församlingen ett goda nytt år och uttalande förhoppning om att det nya året måtte bringa frid och försonlighet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *