Student-Examen

hölls härstädes d. 13 d:s med sju af elementar-läroverkets lärjungar, neml. Adolf Kolmodin, Lars Höglund, Rudolf Odin, Rudolf Wallér, Sigurd Bolin, Adolf Hauffman och Johannes Collberg, hvilka till afgångs-examen sig anmält, Alla hade genomgått de skriftliga profven. I den muntliga pröfningen erhöllo alla mogenhetsbetyg, Kohnodin och Höglund med vitsordet ”med beröm godkänd”, de öfrige med vitsordet ”godkänd”. — Censorer voro: professorerne Odhner och Thalén. Examens vitnen voro: landshöfd. grefve Horn, öfverstelöjtn. af Chapman, prosten d:r Ihre och borgmästaren Matthisen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juni 1874
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *