Offentlig auktion.

Onsdagen den 3:dje instundande April låter sysslomannen uti urarfvakonkursen efter aflidne tulluppsyningsmannen J. F. Thulin medels offentlig auktion, som förrättas å tullbostället vid Kappelshamn och börjas kl. 11 på dagen till den högstbjudande försälja konkursboets tillhörigheter, bestående af silfver-, nysillver-, koppar-, och jernsaker; bättre och sämre möbler ; glas och porslin, träkärl, och sudla husgerådssaker; linnevaror; den aflidnes gångkläder jämte andra effekter. Med betalningen lemnas godkände inropare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 19 Mars 1889.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *