När Sofia kommer att gå härnäst

är ännu idag på middagen icke afgjordt. Man har de närmaste dagarna sysslat med att omse pannan, hvilket arbete afslutas i dag.
Festlig vind har ånyo hopat driftsen utanför vår kust så långt ögat kan nå. Och under stränga nattfroster fryser sörjan samman och isbanden tilltaga i styrka. Under sådana förhållanden och då så godt som hela sjön mellan Visby och Öland uppgifves vara fyld af is, synes oss den naturligaste angöringspunkten för Sofias närmaste resor vara södra eller östra Gotland. Ty att man någon gång, ehuru dess bättre sällan, kan bli stängd äfven i Visby hamn, minnas vi sedan 1881, då vestlig vind stod flere veckor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *