Gabriel Herlitz, magistratssekreterare

i Visby sedan 1849, har i dag efter några veckors aftynande slutat sin lefnad i en ålder af närmare 77 år. Med Herlitz bortgick en vänsäll personlighet, en plikttrogen arbetare och en lika varmt musikaliskt intresserad som i tonkonstens, både den vokala och instrumentala, utöfning förfaren man. Magistratens ledamöter sakna i den aflidne en värderad embetsbroder, som ännu, då plågan minskade hans krafter, icke svek, musikaliska sällskapet förlorar en af sina stödjepelare sedan 50 år tillbaka och samhället en god medborgare.
Den aflidne efterlemnar maka, född Cramér, och tre barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *