Ett behöfligt fyrskepp.

Härom skrifves till St. Db. från Gotlands nordvestra kust följande:
Från nordliga delen af Fårö sträcker sig i riktning mot Gotska Sandön en omkring 2 mil lång grundrefvel, bestående af nästan i vattenbrynet liggande större bullerstenar eller kanske heller smärre holmar, omväxlande med tvärdjup.
Denna grundrefvel, kanske den farligaste i Östersjön, bär namnet Salvorev. Otaliga sjöoloyckor tima här kvarje år, i regel med den utgång, att ett par timmar efter olyckshändelsen såväl fartyg som last försvinner i djupet. Dessförinnan hinner man vanligen bergs besättningen i land till Ekvikens eller Skärsändes lifräddningsstation; men nog har det ofta händt, att i tjocka och mörker ingenting af olyckan märkte från land och att der i det tysta djupet försvunnit månget vackart fartyg och mången rask besättning, utan att hinna det minsta spår efter sig.
Hundratal millioner kronor ligga på detta grunds botten och tusentals menniskor jämväl.
Af de i Östersjön timade olyckshändelser man sett under rubrik: Spårlöst försvunnet fartyg har nog större delen timat på detta farliga grund. Ett fyrskepp med ångmistsirén vore sannerligen här af nöden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *