På det insatta beloppet

i Hejnum Pastorats Sparbank godtgöres från den 1 i månaden näst efter den, då itsättningen skett, för hvarje fulla en krona fyra procent om året, hvilket tillämpas fyra månader efter denna kungörelses införande i länskungörelserna och någon ortens tidning.
Hejnum den 18 Februari 1889.
SPARBANKSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *