Revisorer af sjömanshusets

räkenskap och förvaltning under senast förflutna år ha i dag valts inför magistraten. Skeppsredarna valde handlandena Åckander med handl. Hugo Pettersson som ersättare, fartygehafälhafvarne valda kapten Bernhard Sandström med kapten Otto Falk som er sättare och magistraten tullförvaltare Lyth med handlanden Dagerman som ersättare.
Endast två sjökaptener hade infunnit sig för att utöfva rösträtt, hvadan valet måste uppskjutas på en timme för att man ute i staden skulle hinna söka rätt på någon, som kunde bevaka redarnes rättigheter.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *