Auktion vid Rantarfve i Halla.

Genom offentlig och frivillig auktion, som onsdagen den 27 Februari från kl. 10 f. m. förrättas vid Rantarfve i Halla, låter landtbrukaren J. N. Hederstedt, Nygranne, till den högstbjudande försälja de på sin underlydande hemmansdel, nu genom laga skifte till utflyttning utdömda åbygnader, nämligen en manbygnad af sten, 16 meter lång, 9 meter bred, ett brygghus af sten, 9 meter långt, 5 meter bredt, en ladugårdssträcka af trä, 38 meter lång, 6 meter bred, allt under spåntak, samt ett tröskverk med hus, hvilket allt genast kan få rifvas och bortföras eller senast inom 3 år; något lösegendom bestående af vagnar, 1 par kälkar, vändplogar, harfvar; kreatur: 2 st. hästar, 4 st. oxar, 3 st. kor, 6 st. morlam m. m.
Vederhäftige och kände inropare lemnas 3 månaders anstånd, andre betale kontant eller vid anfordran.
Halla den 19 Februari 1889.
J. W. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *