Auktion vid Lilla Bäls i Bäl.

Torsdagen den 28 innevarande Februari kl. 2 e. m. låter landtbrukaren Petter Johansson, Lilla Bäls i Bäl, genom öppen och frivillig auktion, som derstädes förrättas, försälja sitt tillhöriga 3/32 mantal Bjers i Vallstena socken, och utbjudes hvarje skifte lör sig, som efter laga skifte ligger i formliga figurer, bestående af en bördig äng, samt 2:ne laga skiften med god skogstillgång. 1/5:del af köpeskillingen erlägges vid klubbslaget, eller emot godkänd säkerhet 2:ne månader derefter, öfriga betalningsvilkoren tillkännagifvas före auktionen. Pröfningsrätt å gjorda anbuden förbehålles.
Gute i Bäl den 19 Februari 1889.
Efter anmodan,
J. C. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *