Utmätningsauktion.

Onsdagen den 6 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till för säljning af Olof Johannes Reinhold Ahlin och hans hustru tillhöriga 5/64 mant. Ventinge i Hejde socken ; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är obebygd, utgöres af 39,20 qvadr.-ref åker och 268 qvadr.-ref betesmark med ringa skog och har blifvit saluvärderad till 1500 kronor.
Visby i Landskansliet 26 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *