Utmätningsauktion af Nybjers i Hörsne.

Fredagen den 8 nästkommande Mars kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Olof Timgrens egande 1/8 mant, Nybjers i Hörsne med Bara socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Fastigheten, som är obebygd, innehar 17,74 qvadr.-ref åker, 22,35 qvadt.- äng, 24,73 qvadr.-ref odlingsmark, 178,9s qvadr.-ref afröaningsjord och 0,48 qv.-ref impedimenter samt är saluvärderad till 3,000 kronor.
Visby i Landskansliet 26 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *