Hushållningssällskapet

har i dag sammanträdt talrikt i länstyrelsens sessionsrum under ordförandeskap af landsbölding Poigoant. Vid sammanträdet var anordnad en liten »utställning» af margarin jämte natursmör för att sätta ledamötarna i tillfälle att sjelfve pröfva skilnaden dem emellan.
För de ärenden, som förekommo, redogöra vi här nedan under särskilda rubriker.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *