Från sjön.

Ångaren Fanny, som i vårt förra nummer omnämdes hafva stött på grund i Blockhussundet, vid inloppet till Vestervik lyckades natten till i torsdags, sedan en del af lasten derifrån transporterats akteröfver, genom egen hjelp komma flott, hvilket kanske afven underlättades af den lyckliga omständigheten, att vattnet var i stigande.
Någon märkbar skada har fartyget ej tagit och ingen läcka har uppstått; men qvarligger ångaren ännu vid Blockhussundet i afvaktan på reqvirerad dykare, som skall undersöka ångaren botten. En af Neptunbolageta dykare afgick härifrån i lördags med Sofia.
— Wilsonångaren Cameo har bragt i docka i Kristiania af Det norska bergnings- och dykaribolaget, som erhåller i bergarelön 15 proc. af ångarens värde i dess skadade tillstånd, hvilket värde bestämts till 165 tusen kronor.
— Skonerten Otto hemma i Lerberget och tillhörig hr N. M. Pålsson, bogserades i fredags middag af ångaren Framåt från Helsingberg till Helsingör för att lossa kol. Vid ingåendet i Helsingör hamn råkade fartyget, som kom med för hård fart och emedan ankaret ej tids nog nådde botten, att törna på Switser-ångaren Kattegatt. Dervid fick Otto kranbalken bräckt och Kattegatt erhöll skador på relingen och fockriggen.
— Natten mellan onsdagen och torsdagen förliden vecka utanför Dover skedde vid klart och lugnt väder en sammanstötning mellan franska ångaren Belgrano och engelska ångaren Romulus. Den franska ångaren rände in midskepps med sådan kraft att braket hördes på milslångt afstånd. Romulus sjönk. Besättningen räddades, utom en man. Belgrano sökte sig med skadad stäf in till Dunkerque.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *