Ungdomstemplet Unga Fridhem

firade, äfven det, i går afton en Knutsfest i Goodtemplarsalen vid Mellangatan. Denna fest föregicka af en anslående sorgehögtidlighet, i det samtliga de unga logemedlemmarne, 70 till antalet vid 1/2 3-tiden på e. m. i procession följde nt till grafven en afliden medlem, Sofia Vetterstedt. I spetsen bars det florbe hängda standaret. Inne i grafkapellet på kyrkogården sloge barnen en krets kring kistan, hvarpå några sånger afsjöngos och en större krans med templets inskription nedlades.
Vid 5-tiden på aftonen samlades ånyo de unga. I goodtemplarsalen var då julgranen tänd och inmarschen skedde under musik. Så vidtog en munter ringdans till bortåt 1/2 7 tiden, då fru Wiehmann-Roos föredrog ett par sångnummer.
Estraden med sina granar var ännu dold för spanande blickar. Man nu droga förhänget bort och i belysning af skiftande bengaliska eldar visade sig nu en särdeles vacker tablå som helsades med förtjusning. Det var en grupp af fem i hvitt och guld klädda flickor, at hvilka en syntes likasom sväfvande på de andras skuldror, under det hennes ena hand uppbar en engel. Under tiden tablån visades sjöng fru Roos en anslående hymn.
Härpå utdelades till templets medlemmar julklappar, bestående af linnen, skjortor och strumpor m. m., till största delen skänkta af prinsessan Eugénie. Predikanten Lekström höll ett kortare uppmuntringstal till barnen, hvarefter festen afslutades med några ord af ungdomstemptets styresman hr Runsten, hvilken särskildt lade de äldre på hjertat att understödja barnen i deras vackra sträfvanden.
Festen, som i allt var särdeles lyckad, var besökt af omkring 600 personer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *