Under den långa bergningsresa,

hvilken, såsom vi omnämt, Neptun-bolagets ångare Belos företagit ned till Svarta hafvet föres befälet å fartyget åtminstone till ankomsten till Portland af kapten A. Wolff på Poesidon. Belos befälhafvare kapten Wright råkade nämligen under nedresan från Stockholm till Malmö insjukna i messlingen, hvarför kapten Wolff inträffade i sistnämda stad för att medfölja tills kapten Wright sjelf åter kan öfvertaga kommandot.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *