Jöns Lindelius, den förste lekmannapredikanten

och metodisten på Gotland afled i sitt hem i Buttle nyårsafton och begrofs i Buttle kyrkogård igår. Begrafningen förrättades af pastor Roth härifrån staden. Lindelius var vid sin död 85 år gammal och hade sedan år 1851 varit anstäld som sjömansmissionär på Gotland och uppbar såsom sådan ett litet årligt underhåll från The American Seamen’s Friend Society i Newyork.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *