Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Erik Reinhold Söderlund att han ämnar idka diversehandel i Hejde socken under filma E. R. Söderlund.
Visby i Landskansliet 3 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *