Från landsbygden. Hoburg.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Hoburg, 26 Dec.

Ovanligt fiskafänge.
Att fånga Säl i ålryssjor hör väl till det mindre vanliga. Så hände sig dock häromdagen, då det befann att en sal, (troligen under jagt efter någon mindre fisk) inkrupit i en större ålryssja, der den på, morgonen påträffades af den förvånade fiskaren.

Ett länge kändt behof
har varit rådande inom Vamlingbo och Sundre socknar, i det att någon sigtqvarn icke funnits närmare än i Burgsvik. Nu har dock en företagsam hemmansägare i Sundre låtit uppföra en större vilderqvarn, hvilken i dagarna afprofvats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 December 1888
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *