Förordnade,

d. 28 sistl. April: Kyrkor herden A. L. Hauffman att från och med nästl. 1 Maj och så länge, under den tid han från kyrkoherdeembetets utåtning i Hablingbo åtnjuter ledighet, för honom kan lägligt vara bestrida postoralvården i Östergarns pastoral; — Komminister J. Löthberg att, från och med den dag, kyrkoh. Hauffman önskar att från pastoralvården i Östergarn varda befriad, och tills vidare, samma pastoralvård uppehålla: J. Odin att från och med den 20 nästl. Maj och tills vidare vara v. pastor i Sjonhem; — d. 26 sistl. Maj: O. Karlström att ofördröjligen afgå till Hejde pastorat och pastoralvården derstädes tillsvidare för eltå; — J. A. Lyth att i veckan efter den 13 d:s afgå till Hejde pastorat och pastoralvården tillsvidare derstädes bestrida.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1875
N:r 45.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *