Sjöfartsunderrättelser.

I denna vecka hafva till Slite som vinddrifvare; inkommit Skon. \”Henrik\”, kapt. J. N. Nyström, med trädvaror till Amsterdam. ryska skonarten Bethlehem kapt. J. M. Keijser, med trädvaror från Söderhamn till Lübeck, samt för att inta, kol, engelska ångaren Canadian kapt. B. Witehouse, från Kronstads till Lübeck med råglast. Samtliga fartygen hafva afgått derifrån under veckan, lopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *