Prinsessan Eugenie

ankom hit med Wisby sistl. torsdags morgon och fortsatte, efter ett par timmars hvila, resan till Fridhem.
Kort innan fartyget lade ut från Riddarholmen anlände dit D. D. M. M. konungen, drottningen, enkedrottningen och hertiginnan af Dalarne för att säga prinsessan ett sista farväl. Vid ankomsten till Wisby uppvaktades H. K. H. af landshöfdingen, militärbefälhafvaren, artilleribefälhafvaren samt stadens borgmästare m. fl. H. K. H. åtföljdes på resan af grefve Rudenschöld med dotter samt hofmarskalken Silfverskjöld.
Man har allt skäl att hoppas att H. K. Höghets helsotillstånd, hvilket på senare tiden ånyo varit något vacklande, måtte, under inflytande af den rena och stärkande halsluften vid Fridhem, snart åter förbättras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *