Postkungörelse.

Hugade spekulanter, som önska öfvertaga postskjutsen emellan Wisby och Klintehamn, tvenne gånger i veckan fram och åter, antingen för hela vägen eller fördelad i lämpliga skjutshåll, då beloppet å skjutslegan likväl i båda fallen bör vara utsatt för hvarje postförd mil, vagnspenningar inberäkna de, torde till den 20 nästkommande Juni månad inlemna sina skriftliga anbud till härvarande postkontor.
Wisby postkontor den 20 Maj 1874.
A. Ehrenhoff.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *