Lotsångaren Ring anlände hit

i går middag från Stockholm efter att först ha anlöpt Kappelshamn för storm. Om bord befunno sig lottinspektören kommendörkapten frih. Ruuth samt fyringeniören Höjer. Fartyget, som här tog ombord lotskapten Berggren, afgick idag på f. m. till Burgsvik för att inspektera de norr om bryggan uppsatta nya inseglingsfyrarne, hvarefter Ring återkommer hit.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 November 1888
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *