Leverans af Proviant.

För Artilleristamtruppens äfvensom i händelse af Kungl. Armeförvaltningens bifall för artillerieorpsens beväringsmanskaps behof erfordras följande proviantartiklar, att under loppet af år 1889 uppå skeende reqvisitioner levereras dels vid truppens matinrättning i Visby och dela vid matinrättningen å Enbolmen under den tid öfningarne där möjligen komma att ega ruin, nämligen: kabeljo, gröna ärter, potatis, smör, sill, saltad strömming, färskt oxkött, rimmadt oxkött, färskt fläsk, saltadt fläsk, gula kokärter, helgryn, hvetemjöl, salt, korn. gryn, ingefära, ångrostadt brasilianskt kaffe, brunt farinsocker, sockrad schoklad, skummad mjölk, kumminost, risgryn, hafregryn, skiradt sviaister, senap, s. k. mältidsdrioka, samt mjukt bröd af siktadt rågmjöl och grott bröd af sammalet rågmjöl, allt af fullgod beskaffenhet. Hugade spekulanter å dessa artiklar ega att innan måndagen den 10 nästa December kl, 12 på dagen inkomma med skriftliga, förseglade till förvaltningsdirektionen ställda anbud, hvilka böra inleonnas till undertecknad, som älven leuonar appgitt om de erforderliga qvantiteter äfvensom om leveransvilkoren.
Leverantör åligger att för kontraktets fullgörande ställa den borgen Direktionen anser behöflig.
Visby den 8 November 1888.
Victor Karlsson.
Regementsintendent.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 November 1888
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *