Med anledning af boutredning

och förestående flyttning, kommer genom auktion, som förrättas i Barlingbo folkskola, lördagen d. 24 Nov, att försäljas skolläraren Léwedahls lösörebo, bestående af något guld och silfver, deraf ett cylinderur, koppar- och jernsaker, porslin och glas, sängkläder och linne, den aflidna hustruns gångkläder, byrår, bord, stolar och sängställen, tvättkommod, speglar, träkärl, en reasläde, en välstol, en orgel; en god mjölkko samt några stycken höns, m. m. Auktionen börjas kl. 10 f. m. Godkände köpare erhålla tre månaders betalningsanstånd.
Ekeby d. 14 Nov. 1888.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *