Lagfarter ha af Visby rådhusrätt

under oktober månad beviljats å:
hus och bygnader å kronotomten nr 52 i Klinterotens 1 qvarter, som af A. M. Sandströms enka och arfvingar sålts till J. M. Sandström för 2 tusen kr,:
hälften af hus och tomt nr 69 i Klinterotens 3 qvarter som genom gifterätt och testamente öfverlåtits af Elisabet Johanna Sandström till Olof Sandström;
samma fastighet i dess helhet, som likaledes genom giftorätt och testamente öfvergått från Jonas Vikström och Olof Sundström till Anna Katarina Vikström;
samma fastighet, som för 800 kronor sålts af Anna Katarina Vikström till J. E. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *