Gotlands Skarpskytte och Jägare-Gilles

allmänna prisskjutning kommer att verkställas Lördagen den 4:de nästkommande Juli på gillets skjutbana vid Wisby.
De, som ämna deltaga i nämnde skjutning, böra inställa sig å skjutbanan sagda dag kl. 8 f. m. och anmäla sig hos Rustmästaren Kapten Lindström.
Före skjutningens början erlägges skottafgift af skyttarne till Kassaförvaltaren, Kapten Törnqvist; gillets ledamöter och Kompaniernas Segerskyttar erlägga hvardera 50 öre; andra, som, önska deltaga i skjutningen, betala 2 Rdr. 50 öre Rmt.
Följande priser komma att utdelas: ett å 100 Rdr, ett å 75 Rdr, ett å 50 Rdr, två å 25 Rdr, två å 10 Rdr samt ett å 5 Rdr.
Efter prisskjutningen sker täfling om Gillets medalj.
För båda täflingsskjutningarne användas 5 skott på 600 fots afstånd.
De med bakladdningsgevär försedda skyttar skjuta alla 5 skotten omedelbart efter hvarandra.
Om tiden medgifver, anställes Stjern- och Fogelskjutning m. m.
Ammunition till Remingtongevär tillhandahållas skyttarna.
Wisby den 28 maj 1874.
På gotlands Skarpskytte och Jägare-Gilles vägnar:
ERNST Von VEGESACH
Ordförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *