Strandning.

Den 24 på förmiddagen seglade en större rundgattad skonert med tillsatt nödflagg på land för Sundre. Fartyget befanns sedermera vara nederländska, i Oastwald hemmahörande, skonerten \”Elsje\”, kapten de Baer. på resa från Grangemouth till Petersburg med last af eldfast tegel. I anseende till svår läcka hade kaptenen måst sätta det på strand. Fartyg och last lära vara assurerade till 40,000 kr.
Kronobåten \”Motala\” afgick till strandningstället natten till den 25, men som fartyget var läck, kunde den utan pumpar ej uträtta något. \”Neptun\”, beordrad från Norrköping, ankom dit igår och har antagligen, då detta nedskrifves tagit fartyget flott och bogserat det i hamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Maj 1874
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *