Genom entreprenadauktion,

som förrättas i Wall skolhus Lördagen d. 30 Maj kl. 4 e. m. upplåtes till den minstbjudande diverse repartioner utvändigt å karaktärbyggnaden i Wall Prestgård, bestående uti byggnadens putsning och hvitlimmning, fönsterbågars, karmars och dörrars målning samt regnkappors anbringande under och öfver fönsterna. Materialer härtill tillhandalas af pastoratets hemmansegare och vidare upplysningar lampas vid auktionen.
Vid samma tillfälle utbjudas äfven uppgrafning af en 58 famnar lång graf för stenmurens omkring Wall kyrkogård nedsänkning och omsättning.
Wall den 20 Maj 1874.
Kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Maj 1874
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *