Från landsbygden. Burs.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Burs, 18 Okt.

Öfverseglade af en finsk brigg blefvo trenne fiskare från Herta fiskläge natten sistl. tisdag och onsdag. Den ene af fiskrarne fick fatt i tågvirket under bogsprötet och blef upphalad på fartyget, men de andra två lyckades berga sig i den vattenfylda båten. Anledningen till olyckan var att lanternorna på fiskbåten hade slocknat, hvarför den ej kunde observeras från fartyget. Sina strömmingsgarn vore de ute och lyckades finna dagen efter.

Stor potatis. På en myrodling, tillhörig handlanden Fagerberg på Dala, har man funnit en potatis, icke amerikansk utan af den vanliga hvita sorten, som vägde 1 skålp. 15 ort.

Den första snön för vintern har fallit här i dag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *