Borgenärerna uti handlanden Fr. Kahls

å Kappelshamn konkurs kallas härmed till sammanträde hos herr Fritz Kaka å Kappelshamn torsdagen den 1:sta November kl. 12 på dagen, för att jemlikt konkurslagens stadgande annan syssloman välja efter i konkurs försatte handlanden G. T. Hägg, äfvensom för att höras i andra boet rörande frågor.
Othem i Oktober 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *