Auktion vid Sylfaste i Follingbo.

Genom auktion som onsdagen den 17:de innevarande kl. 12 dagen, förrättas vid Sylfaste i Follingbo kom mer att till den höpthjaclinde försälja s 1. N. Söderbergs konkursmassas fastigheter 5/16:dels mantal Sylfaste och 1/8 ma tal Eugen. Af köpeskillingen skall 1/10 betalas kontant vid auktionen, och förbehållas kreditorerna pröfningsrätt af de blifvande anbuden.
Endre den 10 Oktober 1888.
C. W. GARDELL.
Syssloman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *