Borgenärerna uti urarfvakonkursen

efter aflidne hemmansegaren P. Pettersson på Lauks i Lokrume äfvensom inteckningshafvarne uti massans fastigheter 9/32 mtl. Lauks och 5/32 mtl. Thomase i Lokrume kallas att sammanträda vid Lauks den 5 nästkommande November kl. 1 på dagen för att, vid då blifvande auktion å fastigheterna, antaga eller förkasta blifvande anbud å desamma, äfvensom för att höras och besluta i andra boet rörande ärende.
Bro den 4 Oktober 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Oktober 1888
N:r 81.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *