Borgenärerna uti hemmansägaren J. N. Söderbergs

på Sylfaste i Follingbo konkurs äfvensom inteckningshafvarne uti massans fastigheter kallas att sammanträda å Gotlands hypoteksförenings kontor i Visby måndagen den 22 innevarande Oktober kl. 11 f. m. för att antaga eller förkasta de anbud, som vid auktion å fastigheterna möjligen kunnat afgifvits; för att bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj, äfvensom höras och besluta i andra ärenden som boet röra.
Bro den 6 Oktober 1888
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Oktober 1888
N:r 81.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *