Tillbud till eldsvåda

yppade sig sistl. söndags afton inuti en i fru Rejmans gård vid Donnersplats belägen mindre byggnad. Elden, som säges hafva uppkommit genom någon felaktighet uti ett kaminrör, blef imellertid släckt innan den hunnit åstadkomma någon synnerlig skada.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Maj 1874
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *