Utmätningsauktion.

Tisdagen den 30 nästkommande Oktober kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Olof Pettersson tillhöriga 24/10,000 mant. Klinte i Follingbo socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, å hvilken finnas uppförda dels å s. k. Klintebacke 2:ne boningshus, det ena af sten under tegeltak, inredt till salubod, 2:ne rum m. m., det andra af trä under brädtak med 3 rum m. m., samt ett ladugårdshus med stall och vagnbod, dels nedanför nämnde backe ett boningshus af sten med 3 rum m. m. och ladugårdshus, lärer utgöras af omkring 2 tunal. åker och 4 tunnl. skogsmark samt har blifvit saluvärderad till 140 kronor.
Visby i Landskausliet 22 September 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *