Från sjön.

I Ystad hemmahörande barkskeppet Gennet, kapten Andersson, har på resa från Boness till hemorten med kol i onsdags morgse kl. half 4 i närheten af Hirtshals öfverseglats af ångaren Norma från Flensburg. Det svenska barkskeppet sjönk genast, och det var endast med knapp nöd, som manskapet, delvis i medvetslöst tillstånd, kunde räddas af Normas båtar. Ty värr drunknade en man, matrosen André; de öfriga fördes om bord på södergående engelske ångaren Onega, som strax efter olyckan passerade förbi och i går e. m. landsatte de skeppsbrutne i Köbenhavn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 September 1888
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *