För utredning af boet

efter allidne Fanjunkaren Johan Bolin kommer genom Offentlig auktion, som Tisdagen den 19 och Onsdagen den tjugonde instundande Maj, hvarje dag från kl. 9 f. m. förrättas vid Sandeskes i Sanda, kommer till den högsbjudande att försäljas något guld, silfver, koppar malm och messing, ten, porslin och glas, möbler af flerahanda slag, sängkläder och linne, jernsakar, kreatur såsom hästar, oxar, kor, ungnöt, kalfvar, får, och svin, bruksredskap såsom tröskverk, vindmaskin, resvagnar och arbetsvag nar, slädar, kälkar, harfvar, plogar, foderhäck, selar, oxok, snickare och smedverktyg kör och annan redskap, 2:ne jagtgevär, ett silfverfickur jemte en mängd annan egendom som i ett väl ordradt bo förekommer 1/4 del i-Seiners vattensåg, vetemjöl i mindre utrop, mansgångklädar m. m. Godkände inropare erhåll anstånd med betalningen till den 1 ste nästkommande Oktober.
Sanda den 27 April 1874.
Etter anmodan.
G. I. Alfvegren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *