Vid Handtverksföreningens sammanträde

den 1 April hiefro ej mindre än 10 lärlingar, på anmälan af deras principaler, antagna till gesäller, näml. 5 skomakare 2 smeder 1 garfvare 1 snickare, samt 1 skräddare; af de 5 förstnämdes företedda arbetsprof, befunnits Johan Otto Jacobssons, som lärt hos skomakaremästaren C. F. Wetter samt Olof Petter Jacobsson som lärt hos skomakaremästaren O. N. Hallin, vara särdeles väl utförda samt erhöllo vitsordet berömligt. Johan Otto Jacobsson, som i 4 1/2 års tid varit i lära på samma ställe, tilldelades derjemte föreningens medalj i brons.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *