Fattigvårdsstytelsens

sammanträde ä fattighuset den 2 april. Bland ärenden, som här förekomma, märka vi:
En skrifvelse från magistraten till fattigvårdsstyrelsen, angående uppgifter till statistiska centralbyrån öfver fattigvården i Visby för år 1874, föredrogs. Ordföranden, kapten Ringbom, tillkännagaf då, att sådan uppgift redan var uppgjord och till kongl. maj:ts befallningshafvande aflemnad. Af denne hade framgått, att under år 1874 inom Visby samhälle 314 personer åtnjutit understöd, och att hela fattigvårdskostsades för året utgjort 15,800 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *